SHP „Składnica” podsumowała 2013r.

W poniedziałek 17 marca br. obradowało Zebranie Przedstawicieli SHP „Składnica” w Grybowie. Trzydziestu jeden delegatów wybranych na Zebraniach Grup Członkowskich przyjęło informację o pracy Zarządu i całej Spółdzielni w 2013 roku.

Na podstawie sprawozdań: Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłych rewidentów z badania bilansu, lustratorów z przeprowadzonej okresowej lustracji, Zebranie dokonało oceny działalności Składnicy, która to ocena jest bardzo wysoka; zarówno dla samorządu spółdzielczego, jak i całej załogi.

Dokonano podziału nadwyżki bilansowej, przeznaczając zysk na dofinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dla załogi) i na fundusz zasobowy Spółdzielni.

Przyjęto program działania na rok bieżący. Zebranie Przedstawicieli dokonało wyboru dwunastu członków Rady Nadzorczej na nową czteroletnią kadencję.

wróć do aktualności