O spółdzielni

SPÓŁDZIELNIA  HANDLOWO-PRODUKCYJNA „SKŁADNICA W GRYBOWIE

Historia i geneza

historiaDnia 28 września 1912 roku o godzinie szóstej po południu w sali magistratu powiatowego miasta Grybowa, grupa 8 miejscowych działaczy na czele z księżmi Janem Solakiem, Dominikiem Urbanem oraz Edwardem Górskim i Wincentym Śmiałowskim – ludzi dobrej woli w obliczu wielkiej nędzy galicyjskiej, niesprawiedliwości, wyzysku przez prywatny i żydowski  handel, odbyła zebranie założycielskie „Składnicy Towarowej Kółek Rolniczych w Grybowie”.

Jest to pierwsza cegiełka pod budowę zrębów spółdzielni grybowskiej. Cel główny to podniesienie na odpowiednio wyższy poziom gospodarstwa swych członków, przez wspólne nabywanie artykułów potrzebnych do prowadzenia gospodarstw rolnych i domowych. Od początku swego istnienia spółdzielnia odgrywa ważną rolę w życiu społeczno- gospodarczym miejscowego środowiska.

W 1923 roku spółdzielnia zrzesza już 100 członków, udziałowców, a także posiada filie w Lipnicy Wielkiej, Mogilnie i Krużlowej. Walczy o utrzymanie działalności gospodarczej  w czasach wielkiego kryzysu i bezrobocia lat trzydziestych. Sprzedano wtedy kamienicę piętrową w Grybowie (obecny sklep chemiczny), oraz połowę drewnianego budynku w Bobowej. Dochód ze sprzedaży przeznaczono na wypłaty dla pracowników.

historia2Jako ciekawostkę z tamtych czasów podać należy że przyjmowanie do pracy w Spółdzielni poprzedzone było obowiązkiem odbycia dwu, trzy letniej bezpłatnej praktyki handlowej.

W 1936 roku przyjęto do pracy p. Kazimierza Kmaka, który pracował w spółdzielni 3 lata, w większości na stanowisku wiceprezesa i prezesa zarządu.
Okres II wojny światowej był nie lada próbą dla spółdzielców. Praca Rady Nadzorczej i Dyrekcji odbywała się pod ciągłą presją władz niemieckich.

Ginęli ludzie zarówno z kierownictwa i personelu, ubywało majątku. W spółdzielni znaleźli zatrudnienie ludzie szukający schronienia przed wywozem na przymusowe roboty. Dnia 7 grudnia 1942roku Składnica otrzymała narzucony nowy statut.

Po wyzwoleniu w 1945 roku pracę rozpoczęto od nowa organizując handel i skup produkcji rolnej na terenie miasta i gminy Grybów. W styczniu 1948 roku połączono Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” ze Spółdzielnią Robotniczo-Handlową i od tego czasu nosi nazwę Gminna Spółdzielnia „SCH”.

Rozwija się działalność handlowa, produkcyjna i usługowa. Powstają nowe obiekty: piekarnia, bazy magazynowe, sklepy, pawilony handlowe, zakłady gastronomiczne i usługowe. Zatrudnienie zwiększa się do 36osób w latach siedemdziesiątych.

W okresie tym spółdzielnia osiąga największe sukcesy pod względem inwestycyjnym choć  z drugiej strony staje się coraz bardziej upaństwowiona. W latach 1961-1980 uruchomiono  14 nowych sklepów, 9 kiosków, restaurację „Kaskada”, piekarnię, zakupiono pierwsze 4 pojazdy mechaniczne. W 1964 roku uzyskaliśmy I miejsce w kraju w konkursie o tytuł „Najlepszej Spółdzielni.”

Lata osiemdziesiąte to czasy rozdzielników, kartek, pustych półek, czas ogromnej niepewności o dalszy byt. Wtedy to – nie z naszej winy – spada autorytet Spółdzielni wśród członków  i użytkowników. Pomimo tego spółdzielnia rozwija nadal swój potencjał gospodarczy – oddano do użytku nowe sklepy, w Polnej i Wyskitnej, wagi wozowe.

Współczesność i dzień dzisiejszy

prezesRok 1990 przynosi nową sytuację polityczno-gospodarczą, wysokie oprocentowanie kredytów oraz tzw. „specustawę”, która pośrednio przyczynia się do upadku polskiej spółdzielczości. Zdecydowane działania samorządu, ofiarność i doświadczenie załogi pozwoliły bez większych strat utrzymać spółdzielnię. Część majątku, tj. nierentowne sklepy, zakłady gastronomiczne oraz punkty usługowe wydzierżawiono. przystąpiono do modernizowania placówek i piekarni. W handlu wprowadzono nowe metody i formy – uruchomiono pierwsze sklepy samoobsługowe. Zgazyfikowano wszystkie sklepy oraz piekarnię.

Najważniejsze wydarzenia obejmujące lata 1998-2010:

 • 1998 rok Spółdzielnia została odznaczona odznaką „Za zasługi dla Spółdzielczości” przez Krajową Radę Spółdzielczą,
 • 9 marca 1999 roku Zebranie przedstawicieli przyjmuje uchwałę o zmianie nazwy na Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna „Składnica”
 • 1999 rok podczas obradującego II Kongresu Spółdzielczości w Warszawie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski został odznaczony prezes, p. Marian Chronowski. Aktu dekoracji dokonał w pałacu prezydenckim prezydent RP Aleksander Kwaśniewski,
 • 2000 rok Spółdzielni powtórnie nadano sztandar.

Ostatni okres to dalsza modernizacja sieci handlowej, rozwój sklepów samoobsługowych, własna gazetka promocyjna, realizacja kart płatniczych, całkowita modernizacja piekarni, ciastkarni dzięki środkom unijnym. Aby uzyskać lepsze wyniki ekonomiczne w ostatnich latach nawiązano współpracę z ogólnopolską siecią handlową Eurocash organizując sklepy franczyzowe Delikatesy Centrum. W chwili obecnej działa w spółdzielni takich sklepów 5, tj. 3 w Grybowie oraz po jednym w Krużlowej i Ptaszkowej.

Aktualnie „Składnica” prowadzi działalność na terenie miasta Grybów, gminy Grybów i Nowego Sącza. Zatrudnia 161 pracowników oraz 13 uczniów, zrzesza ponad 400 członków.  Zarząd pracuje w składzie 3 osobowym, Rada Nadzorcza liczy 13 osób.

Obecny Zarząd Spółdzielni tworzą:

Marcin Chronowski – Prezes Zarządu
Marian Chronowski – Wiceprezes Zarządu
Lidia Ruszkowicz – Wiceprezes Zarządu

Przewodniczącym Radu Nadzorczej Spółdzielni jest Antoni Fyda.

Według posiadanej dokumentacji tylko w okresie ostatniego 50-lecia w Spółdzielni „Składnica” znalazło zatrudnienie ponad 1700 osób, a do zawodu przygotowano ponad 2500 uczniów.

Działalność społeczna

Składnica wspiera finansowo i materialnie wiele instytucji i organizacji szkoły, przedszkola, ochotnicze straże pożarne, parafie, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe. Co roku organizowane są dla pracowników imprezy wyjazdowe, tj. wycieczki krajowe i zagraniczne, a także „majówki,” „podsumowania sezonu”, kończące się piknikiem i grillowaniem we własnym ośrodku wypoczynkowym w Obidzy nad Dunajcem.

Wyróżnienia:

 • „ Kupiec Roku”, Lider Regionu Małopolska 2002”
 • „Złota Firma 003” – 2003 rok
 • „Menadżer-Spółdzielca 2005”
 • „Manager Eurofirmy” – 2007 rok
 • „Złote Jabłko Sądeckie” – 2007 rok
 • „Certyfikat Spółdzielczy Znak Jakości”- 2007 rok
 • „Certyfikat przedsiębiorstwo Fair play”- 2008 rok
 • „Euro Firma”- 2009 rok
 • „Gepard Biznesu”- 2010 rok
 • „Solidna Firma”- 2010 rok
 • „Orzeł Agrobiznesu”- 2011 rok
 • „Lider Rynku”- 2011 rok