Poświęcenie i przekazanie nowego sklepu „Składnicy” w Kąclowej

Ogromnie się cieszę, że możemy się dziś spotkać w tak zacnym gronie i z tak szczególnej okazji, gdyż po 13 miesiącach prac zakończyliśmy budowę pawilonu handlowego w Kąclowej – powiedział do zaproszonych gości Prezes Zarządu Spółdzielni „Składnica” Marcin Chronowski na uroczystym spotkaniu w czwartek 20 października o godz. 14.30 z okazji poświęcenia i przekazania do użytku nowego sklepu „Składnicy”.

A wśród znamienitych gości byli:

Pan Antoni Koszyk – Wicestarosta Nowosądecki
Pan Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów
Pan Paweł Fyda – Burmistrz Miasta Grybów
Pani Teresa Klimek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Pan Władysław Kania – Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu
Pan Janusz Golec – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
Pan Grzegorz Kogut – Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
Pan Adam Gruca – Sołtys Wsi Kąclowa
Pan Antoni Gruca – Radny Gminy Grybów
Pan Kazimierz Główczyk Radny Gminy Grybów
Pan Andrzej Tokarz – Prezes Spółki Wodociągowej w Kąclowej
Pan Andrzej Leśniak – Regionalny Dyrektor Operacyjny Eurocash
Pan Artur Pietrzycki – Specjalista ds. Ekspansji Eurocash
Pani Małgorzata Pisz – Doradca Klienta Eurocash
Ks. Jacek Chmura – Katecheta Parafii Kąclowa
Pan Ryszard Niepsuj – projektant i inspektor nadzoru
Pan Józef Opyd – Kierownik Budowy,
Pan Kazimierz Michalik – wykonawca właściciel Firmy Kazbud,
Pan Stanisław Rodak – właściciel Zakładu Elektroinstalacyjnego,
oraz zarząd i cała załoga nowego sklepu.

Przedstawił też krótką historię zawiązaną z budową sklepu. W okresie powojennym istniał w Kąclowej obok mały, drewniany sklepik wiejski do którego towar był dowożony z Grybowa furmanką. Było to uwidocznione na ściennym malowidle na budynku P. Skrabskiej w Rynku w Grybowie z okazji obchodzonej przez Spółdzielnię 75-tej rocznicy powstania Spółdzielni. W 1961 roku w tym miejscu został przez ówczesną Gminną Spółdzielnię wybudowany budynek sklepowy podpiwniczony z poddaszem przeznaczonym na mieszkanie dla kierownika sklepu. Służył on Spółdzielni i okolicznym mieszkańcom aż do lat dwutysięcznych. Później został wydzierżawiony. Budynek ten nie spełniał wymogów obecnego handlu. Toteż 3 lata temu zrodził się pomysł wybudowania nowego sklepu.
Z uwagi na niekorzystne usytuowanie starego budynku zaszła konieczność jego wyburzenia i budowy w tym miejscu nowego pawilonu handlowego. Prace zostały rozpoczęte 25.VIII.2015 roku. Stary budynek został wyburzony, przemielony na gruz budowlany, wykorzystany do podbudowy dróg i placów. W ogłoszonym przetargu został wyłoniony wykonawca i rozpoczęła się faktyczna budowa sklepu.

Trwała ona dokładnie rok i miesiąc. 7.X.br. nastąpił ostateczny techniczny odbiór przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i służby sanitarne.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiekt został przekazany do użytku, a spółdzielcza piekarnia i ciastkarnia przygotowały dla uczestników uroczystości smakowity poczęstunek.

 

wróć do aktualności