Podsumowanie 2019 roku

30 czerwca 2020 roku, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID – 19 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Podsumowany został kolejny rok działalności „Składnicy”. Przyjęte zostały sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i informacja biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Przyjęto również plany na 2020 rok. Przedstawiciele jak i Pan Władysław Kania Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu wysoko ocenili osiągnięcia Spółdzielni w roku sprawozdawczym. Zarówno Rada Nadzorcza jak i Zarząd Spółdzielni uzyskali jednogłośnie absolutorium za 2019 rok.

wróć do aktualności