„Nagrody gwarantowane” dla klientów sklepu SHP „Składnica” – DC

Regulamin akcji marketingowej „Nagrody gwarantowane” dla klientów sklepu SHP „Składnica” – Delikatesy Centrum w Grybowie przy ul. Rynek 1, ul. Grunwaldzka 43, oś. 600-lecia i  Krużlowej Wyżnej.

 1. Akcja marketingowa skierowana jest do wszystkich klientów sklepu „Delikatesy Centrum” w Grybowie przy ul. Rynek 1.,ul. Grunwaldzka 43, oś. 600-lecia i Krużlowej Wyżnej, którzy w okresie trwania akcji dokonują w tymże sklepie zakupów na kwotę minimum 35 zł.
 2. Za zakupy o wartości minimum 35 zł klient otrzymuje 1 punkt.
 3. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo (1 paragon) – nie można sumować paragonów.
 4. Jeżeli na 1 paragonie wartość zakupów jest wielokrotnością 35 zł – klient otrzymuje odpowiednią do tej wielokrotności ilość punktów. Punkty można otrzymać wyłącznie za całkowitą wielokrotność kwoty 35 zł, kwota poniżej nie uprawnia do otrzymania punktu.
 5. Klient za zebranie 10 punktów otrzymuje nagrodę gwarantowaną – grill lub patelnię (do wyczerpania zapasów).
 6. W/w nagrody przekazywane będą bezpośrednio w sklepach objętych akcją.
 7. Czas trwania akcji: od 05.2016r. do 10.06.2016r. r.
 8. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za wygrane nagrody.
 9. W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia i dokonała zakupów w sklepach objętych akcją jednorazowo na kwotę min 35 zł oraz zaakceptuje warunki akcji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na otrzymanym kuponie.
 10. W akcji nie może wziąć udziału osoba prawna lub osoba fizyczna, nabywająca towary w sklepach objętych akcją celem ich dalszej odsprzedaży.
 11. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy SHP „Składnica”, ich małżonkowie oraz najbliżsi członkowie rodzin.

 

wróć do aktualności