Aktualności

Szkolenie kadry kierowniczej

6 maja br. w „Zajeździe Kałużna” w Zabrzeży 35 pracowników Spółdzielni , uczestniczyło w szkoleniu okresowym BHP dla kierowników. Szkolenie przeprowadził Inspektor PIP w Krakowie Tadeusz Stręk.

Po zakończeniu szkolenia Pan Marian Chronowski – obecnie wiceprezes zarządu, zaprosił obecnych na szkoleniu kierowników na grilla. Podziękował w ten sposób wszystkim obecnym za wieloletnią współpracę. W imieniu załogi przedstawiciele poszczególnych działów wręczyli Prezesowi- emerytowi bukiet z 45 róż (45 lat pracy) oraz maskotkę na szczęście. Bawiono się do późnych godzin nocnych przy góralskiej kapeli.

czytaj więcej »

Rok 2014 podsumowany

18 marca 2015 roku obradowało Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Podsumowano już 102 rok działalności Spółdzielni. Delegaci – reprezentanci członków spółdzielni przyjęli informację o pracy Zarządu, całej Spółdzielni i Rady Nadzorczej.

Wysoko oceniono działalność zarządu, załogi i samorządu „Składnicy”. Dokonano podziału nadwyżki bilansowej, przeznaczając zysk na dofinansowania funduszu socjalnego i na fundusz zasobowy.

Przyjęto również program działania na 2015 rok.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w przeddzień Zebrania, wieloletniego członka Rady Nadzorczej i delegata na Zebranie Przedstawicieli ś.p. Jana Taraska.

czytaj więcej »

Podziękowanie za długoletnia pracę

Rada Nadzorcza na swym plenarnym posiedzeniu 18 marca 2015 roku  podziękowała Panu Marianowi Chronowskiemu za wieloletnią pracę  w Spółdzielni „Składnica” w związku z przejściem na emeryturę.

W czasie swojej długiej, 45 letniej kariery zawodowej z ogromną odpowiedzialnością i zaangażowaniem wypełniał swoje obowiązki najpierw jako Referent ds. Transportu, później Kierownik Transportu, Wiceprezes Zarządu a następnie jako Prezes Zarządu. Przez ostatnie  25 lat pracy, w czasie, w którym kierował Spółdzielnią na stanowisku Prezesa Zarządu pracował z ogromnym zaangażowaniem a  odważnie podejmowane  decyzje biznesowe w  okresie ogromnych przemian politycznych i gospodarczych pozwoliły Spółdzielni pomyślnie przejść trudne czasy.

Były podziękowania, kwiaty, życzenia zdrowia i pomyślności od Rady Nadzorczej, pracowników, organizacji związkowej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu.

Pan Marian Chronowski swoją  wiedzą i doświadczeniem będzie się nadal dzielił, pełniąc obowiązki wiceprezesa zarządu.

Podziękowano również Panu Grzegorzowi Romańskiemu, który przez  osiem lat pełnił funkcję  społecznego członka  zarządu.

czytaj więcej »

„Składnica” Gazelą Biznesu

Wśród 362  małopolskich firm  – laureatów Ogólnopolskiego Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm “Gazele Biznesu” organizowanego przez Puls Biznesu przy współpracy z PKO Bank Polski znalazła się również „Składnica”.  Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland. Oceniano kondycję ekonomiczną firm, wzrost przychodów i inwestowanie w rozwój w latach 2011- 2013.  Gazela według Pulsu Biznesu to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Po raz pierwszy tą prestiżową nagrodą Spółdzielnia została wyróżniona w 2013 roku.

czytaj więcej »

CERTYFIKAT SOLIDNA FIRMA 2014

20150316070547Już po raz czwarty Spółdzielnia została laureatem  Programu  Gospodarczo – Konsumenckiego Solidna Firma”.  Po pozytywnej trzyetapowej weryfikacji dokonanej przez  ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych Kapituła Programu przyznała  „Składnicy”  Certyfikat  SOLIDNA FIRMA 2014 za terminowe regulowanie  wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie  ekologii i praw konsumenta.

czytaj więcej »

Nowa strona piekarni i ciastkarni

Zapraszamy do odwiedzenia nowej strony naszej piekarni i ciastkarni. Prezentujemy na niej ważniejsze informacje o naszym zakładzie produkcyjnym oraz przedstawiamy ofertę chlebów, bułek, drożdżówek, wypieków okolicznościowych, ciast, ciastek i tortów.

czytaj więcej »

VII Gala Przedsiębiorczości – wyróżnienie dla „Składnicy”

Gala Przedsiębiorczości „Sądecki Lider Biznesu” zorganizowana została przez starostwo nowosądeckie i Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Honorowy patronat objął Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Nagrodzono 10 firm, które dzięki dotacji z urzędu stworzyli miejsca pracy dla bezrobotnych z powiatu nowosądeckiego.

czytaj więcej »

Kulig w Łosiu za nami – zima też?

W pięknej scenerii zimowej pracownicy SHP „Składnica” uczestniczyli w kuligu na terenie miejscowości Łosie. Później przy pstrągu i nie tylko, u Eda, bawili się do późnych godzin wieczornych. Zabawa była super !!!

czytaj więcej »