Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Delegaci podsumowali 2021 rok

7 kwietnia 2022 roku w „Bartnej Chacie” odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej ,,Składnica” w Grybowie. Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Delegaci podsumowali 2021 rok, przedstawiając między innymi sprawozdania z prowadzonej przez nich działalności oraz plany działania na 2022 rok. Sprawozdania i uchwały zostały jednogłośnie przyjęte. Cały Zarząd otrzymał absolutorium.

Wśród uczestników Zebrania swoją obecnością zaszczycił Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala – Pan Władysław Kania. Nie szczędził ciepłych słów pod adresem Spółdzielni, która zajmuje pierwsze miejsce wśród Spółdzielni zrzeszonych w Związku Rewizyjnym.

Obecna na Zebraniu Przedstawicieli Przewodnicząca NSZZ Pracowników Spółdzielni „Składnica” w Grybowie – Pani Iwona Krok w imieniu wszystkich pracowników Spółdzielni podziękowała za cały 2021 rok.

wróć do aktualności