Zamykamy kolejny rok!

15 marca 2010r odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Dokonano podsumowania pracy w roku 2009 oraz przyjęto plany i programy rozwoju na kolejny, już 98. rok grybowskiej spółdzielni. Przedstawiciele wybrali nową, 13-to osobową Radę Nadzorczą.

wróć do aktualności