Zakończono I etap Przebudowy i rozbudowy pawilonu handlowego w Ptaszkowej

10 grudnia br. komisja złożona z Zarządu i przedstawiciela R.N. SHP SKŁADNICA w Grybowie przy udziale głównego wykonawcy robót budowlanych P. Kazimierza Michalika – właściciela firmy KAZBUD, Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, dokonała odbioru I etapu robót. Wykonane w okresie 7.09 – 30.11 br. roboty obejmowały stan surowy zamknięty nowej części pawilonu wraz z zadaszeniem całego budynku. Komisja dobrze oceniła jakość wykonanych robót a na uznanie zasługuje fachowość Wykonawcy i wywiązanie się z umowy w tak krótkim terminie.
W chwili obecnej trwają jeszcze dodatkowe prace związane z odwodnieniem i izolacją starej części budynku.

wróć do aktualności