Wizyta Rady Nadzorczej Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „SCH”

W dniach 23-24 września br. na terenie Sądecczyzny przebywali członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. Odwiedzili Ośrodki Sanatoryjne „Watra” w Krynicy i „Limba” w Piwnicznej będące w zarządzie Fundacji „Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi”. Na czele Rady Nadzorczej stali P. Marek Kowalski – przewodniczący i P. Bolesław Paulski – zastępca; zaś zarząd reprezentowali P. Andrzej Anulewicz – prezes i P. Bogdan Czaplejewicz – zastępca prezesa. Organizacją wizyty zajmował się Dyrektor Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego w Miedzeszynie P. Lech Gartych. Członkowie delegacji zapoznali się ze stanem technicznym, wyposażeniem, zakresem świadczonych usług leczniczych i rehabilitacyjnych, zasadami korzystania przez pracowników spółdzielczości z tych ośrodków. Wysoko ocenili ich bazę zabiegową, a także kadrę.

Osobnym punktem była wizyta w SHP „Składnica” w Grybowie. Goście wizytowali obiekty Spółdzielni ze szczególnym uwzględnieniem sklepów prowadzonych we współpracy z Siecią Euro-Cash Delikatesy Centrum, a także stoiska przemysłowe w pawilonach handlowych. Na spotkaniu z Przewodniczącym RN Antonim Fydą i Zarządem Spółdzielni goście zapoznali się z całokształtem działalności „Składnicy” w 98. roku jej działalności.
Kierownictwo Spółdzielni i załoga zorganizowali z tej okazji wystawy:

  • osiągnięć między innymi dyplomy, statuetki, puchary, kronika, w której zapisane są najważniejsze wydarzenia od 1912 roku,
  • produktów piekarniczo-cukierniczych oraz garmażeryjnych wytwarzanych przez piekarnię i ciastkarnię SHP,

Było co oglądać, degustować i podziwiać – zachwytom nie było końca, czego dowodem był Dyplom uznania – list pochwalny wręczony Prezesowi Zarządu SHP P. Marianowi Chronowskiemu przez Prezesa Zarządu KZRS „SCH” P. Andrzeja Anulewicza, oraz wpis do Kroniki Spółdzielni wszystkich uczestników delegacji.

wróć do aktualności