VII Kongres Spółdzielczości w Warszawie.

W dniach 22-23 stycznia 2024 r. obradował VII Kongres Spółdzielczości, który jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego w Polsce. To najważniejsze w polskim środowisku spółdzielczym wydarzenie odbywa się raz na cztery lata. Krajowa Rada Spółdzielcza reprezentuje przeszło 10 tysięcy spółdzielni, które zrzeszają około 8 milionów członków. Do głównych celów Kongresu należy ocena stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju, uchwalanie zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, a także wybór członków Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

Wybory 102 członków Zgromadzenia Ogólnego KRS odbyły się pierwszego dnia Kongresu. Jednym z członków Zgromadzenia Ogólnego z ramienia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska został Prezes Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej Składnica w Grybowie – Marcin Chronowski. Do głównych zadań Krajowej Rady Spółdzielczej należy tworzenie warunków rozwoju organizacji spółdzielczych, upowszechnianie idei spółdzielczego gospodarowania, integrowanie organizacji spółdzielczych oraz wpływanie na zapewnienie przestrzegania legalności, gospodarności i rzetelności prowadzenia działalności przez organizacje spółdzielcze.

wróć do aktualności