Spotkanie Świąteczno – Noworoczne

30 grudnia 2010r. o godz. 12-tej w restauracji „Kaskada” w Grybowie odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne kadry kierowniczej SHP „Składnica” w Grybowie. Uczestniczyło w nim ponad 50-ciu kierowników sklepów, zakładów i magazynów. Prezes Zarządu Marian Chronowski podsumowując kończący się rok 2010 stwierdził, że w kraju był to rok obfitujący w wielkie wydarzenia również te tragiczne, natomiast biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki gospodarczo-finansowe w SHP był rokiem dobrym.

Przeprowadzono modernizacje, remonty i doposażenie wielu placówek – łącznie z zamknięciem I – szego etapu rozbudowy pawilonu handlowego w Ptaszkowej. Uzyskane korzystne wyniki finansowe pozwoliły na ufundowanie pracownikom (a także emerytom i rencistom) nagród rzeczowych i finansowych w wys. ponad 100.000 zł. Były podziękowania zarządu dla kierowników i poszczególnych załóg za ogromny wkład pracy na każdym stanowisku, życzenia zdrowia, pomyślności i dalszego rozwoju Spółdzielni w 2011 r. Również przedstawiciele załogi dziękowali kierownictwu SHP za docenienie ich pracy, systematyczną poprawę warunków pracy i dbałość o pracowników. Były toasty i wspólne ucztowanie.
Wyrażono żal, że było to ostatnie spotkanie w tym lokalu, ze względu na przejęcie „Kaskady” przez Skarb Państwa pod budowę nowego mostu i modernizację drogi krajowej.

wróć do aktualności