SHP „Składnica” świętowała 110-lecie swojego istnienia

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz. 12.30 Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej w Grybowie, pod przewodnictwem Proboszcza – Kustosza Bazyliki – Dziekana Dekanatu Grybowskiego ks. Ryszarda Soroty, odprawioną w intencji pracowników i członków „Składnicy” oraz za zmarłych spółdzielców. Liturgię uświetnił występ Chóru Męskiego z Siołkowej pod batutą Pana Pawła Roli.

Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy wraz z pocztem sztandarowym udali się do „Sądeckiego Bartnika”, gdzie przystąpiono do części oficjalnej, która rozpoczęła się  przemówieniem Pana Marcina Chronowskiego – Prezesa Zarządu SHP „Składnica” w Grybowie.  Jego wystąpienie uzupełnione zostało dwoma krótkimi filmami, które w „pigułce” zaprezentowały historię i obecną Spółdzielnię.

Szczególną częścią przemówienia były podziękowania skierowane w stronę pracowników „Składnicy” na których zaangażowanie i oddanie spółdzielnia zawsze mogła liczyć. Prezes wyrazy uznania skierował także do swoich poprzedników, którzy znaczną część swojego życia poświecili spółdzielni. Mowa szczególnie o Pani Marii Kościsz, Panu Marianie Chronowskim i Panu Antonim Fydzie. Cała trójka w sposób szczególny i z wielkim oddaniem przeprowadziła spółdzielnię przez trudny okres transformacji ustrojowej.

Następnym punktem części oficjalnej było uhonorowanie aktualnych pracowników odznaczeniami. I tak: Z rąk Pana Macieja Paleja – Sekretarza Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Złotą Odznaką Spółdzielczości Polskiej Odznaczeni zostali: Pan Antoni Fyda, Pani Maria Kościsz, Pani Barbara Januś, Pan Stanisław Kruczek, Pan Jan Krok oraz Pan Franciszek Romański – 101-latek, który pomimo nieobecności na uroczystości jubileuszowej cieszy się dobrym zdrowiem i czeka na swoje odznaczenie w domowym zaciszu.

Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, również z rąk Pana Paleja uhonorowani zostali Pani Anna Abram, Pani Stanisława Gołyźniak, Pani Maria Kurdziel, Pani Stanisława Święs, Pani Alicja Szyszka, Pani Halina Mól, Pan Marian Kruczek oraz Pan Marcin Chronowski.

Kolejne odznaczenia, tym razem Zasłużonego dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” wręczyła Pani Jolanta Aneta Englot – Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie. Otrzymali je: Pani Małgorzata Rola, Pan Józef Fyda, Pan Jan Mikulski, Pani Maria Fyda, Pani Renata Krok, Pani Stanisława Jeleń, Pan Tomasz Szporna oraz Pan Ryszard Tarasek.

Z odznaczeniami  „Jabłek Sądeckich” przyjechał wicestarosta powiatu nowosądeckiego Pan Antoni Koszyk. Srebrne „Jabłko Sądeckie” otrzymali Pani Teresa Góra, Pani Maria Gruca i Pan Wojciech Orlewicza. Odznaczony Złotym „Jabłkiem Sądeckim” został Pan Marcin Chronowski.

Wyjątkowym medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” wyróżniona została cała Spółdzielnia za wielki wkład pracy w ochronę przeciwpożarową województwa małopolskiego, zaś odznakę „Zasłużony dla pożarnictwa Ziemi Sądeckiej” otrzymała pani Stanisława Święs. Dekoracji Sztandaru Spółdzielni i Pani Stanisławy dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, a zarazem Komendant Miejski Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. St. Bryg. Paweł Motyka.

 Następnie nadszedł czas na zabranie głosu przez szanownych gości, którzy zaszczycili obchody uroczystości jubileuszowych swoją obecnością. Byli wśród nich przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, władze Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowego Związku Rewizyjnego „Samopomoc Chłopska: oraz Handlowo-Usługowej Spółdzielni Osób Prawnych w Warszawie. Byli przedstawiciele Starostwa i Rady Powiatu Nowosądeckiego, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu, Władze Miasta i Gminy Grybów oraz władze Państwowej Straży Pożarnej. Nie zabrakło też Dyrektorów i Prezesów instytucji i organizacji z terenu Miasta i Gminy Grybów oraz Prezesów Zarządów Gminnych i Spółdzielni. Byli także Przedstawiciele Eurocash Franczyza oraz Rady Franczyzowej Delikatesy Centrum.

„Wisienką na torcie” był koncert Pana Jacka Wójcickiego – uzdolnionego i lubianego aktora i piosenkarza, który swoim występem zachwycił przybyłych na uroczystość gości. Potem była świetna zabawa do późnych godzin nocnych.

W imieniu całej Spółdzielni dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i wspólne świętowanie naszego Jubileuszu.

wróć do aktualności