Rok 2014 podsumowany

18 marca 2015 roku obradowało Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni. Podsumowano już 102 rok działalności Spółdzielni. Delegaci – reprezentanci członków spółdzielni przyjęli informację o pracy Zarządu, całej Spółdzielni i Rady Nadzorczej.

Wysoko oceniono działalność zarządu, załogi i samorządu „Składnicy”. Dokonano podziału nadwyżki bilansowej, przeznaczając zysk na dofinansowania funduszu socjalnego i na fundusz zasobowy.

Przyjęto również program działania na 2015 rok.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w przeddzień Zebrania, wieloletniego członka Rady Nadzorczej i delegata na Zebranie Przedstawicieli ś.p. Jana Taraska.

wróć do aktualności