Podsumowano kolejny rok

14 maja 2019 roku obradowało Zebranie Przedstawicieli członków Spółdzielni. Przedstawiciele dokonali podsumowania działalności Spółdzielni w 2018 roku. Przyjęte zostały sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i informacja biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Przyjęto również plany na 2019 rok. Pomimo znacznie trudniejszych warunków w jakich przyszło nam działać, zarówno Przedstawiciele jak i Pan Władysław Kania Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu wysoko ocenili osiągnięcia Spółdzielni w roku sprawozdawczym.

wróć do aktualności