Podsumowanie Sezonu 2009

7 października odbyło się tradycyjne Podsumowanie Sezonu. Tym razem Zarząd Spółdzielni zaprosił pracowników na wycieczkę do Sądeckiego Muzeum Skansenowskiego i obiad do Karczmy na Kamieńcu w Nowym Sączu. Wycieczka zakończyła się w Ośrodku Wypoczynkowym w Obidzy, gdzie przy góralskiej muzyce bawiono się do późnego wieczora.

wróć do aktualności