Podsumowanie sezonu

Pracownicy i Zarząd SHP „Składnica” dokonali podsumowania sezonu letniego 2014r.
Pomimo nie najlepszej koniunktury rynkowej, Spółdzielnia zarówno w handlu jak i w produkcji zanotowała dobre wyniki, uzyskując dodatnią dynamikę przychodów. Były podziękowania dla pracowników od kierownictwa Spółdzielni, obiad i lampka szampana w Zajeździe „Kałużna” a później wspólne śpiewy i tańce przy grillu i kapeli ludowej we własnym ośrodku wypoczynkowy w Obidzy.

wróć do aktualności