Podsumowanie roku – Sprawozdanie z działalności Spółdzielni

8 czerwca 2021r odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej ,,Składnica” w Grybowie, na którym Przedstawiciele Spółdzielni podsumowali ubiegły rok. Prezes Zarządu – Pan Marcin Chronowski przedstawił między innymi sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2020 roku oraz plany działania na 2021 rok. Sprawozdania zostały zatwierdzone, a uchwały w głosowaniu jednogłośnie przyjęte. Cały Zarząd otrzymał absolutorium za miniony rok.

 Głos zabrał także Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala – Pan Władysław Kania, który ,,Składnicę” postawił jako wzorzec godny naśladowania, przede wszystkim ze względu na osiągnięte efekty, znaczny wzrost gospodarczy oraz szereg inwestycji i remontów podjętych w trudnych czasach pandemii. Zwrócił uwagę na determinację i ciężką pracę całej załogi, dzięki której grybowska Spółdzielnia jest w czołówce najbardziej efektywnych spółdzielni zrzeszonych w Związku.

Po części oficjalnej nastąpiło uroczyste podziękowanie Pani Małgorzacie Roli, która przechodzi na emeryturę. Przez 37 lat Pani Małgorzata prowadziła sprawy samorządu spółdzielczego, obsługiwała wszystkie posiedzenia organów Spółdzielni w tym te najważniejsze: Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich, Posiedzenia Rady Nadzorczej i Posiedzenia Zarządu. Prezydium Rady Nadzorczej i Zarząd podziękowali za poświęcenie i oddanie oraz lojalność i trud włożony w pracę dla Spółdzielni. Były kwiaty, chwile wzruszeń, podziękowania i gromkie sto lat od wszystkich Delegatów Spółdzielni!

wróć do aktualności