Podsumowanie roku 2023 – Sprawozdanie z działalności Spółdzielni

29 kwietnia 2024 roku w „Bartnej Chacie” w Stróżach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej ,,Składnica” w Grybowie, na którym Przedstawiciele Spółdzielni podsumowali kolejny rok działalności. Zaprezentowano sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej a także omówiono osiągnięcia oraz wyzwania, z jakimi Spółdzielnia musiała się zmierzyć w 2023 roku. Przedstawione sprawozdania zostały zatwierdzone, a plany działania Spółdzielni na rok 2024 przyjęte. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za pracę w 2023 roku. Zaproszeni Goście i Delegaci wyrazili głęboką aprobatę dla osiągnięć Spółdzielni, zwracając uwagę na jej dynamiczny rozwój oraz podejmowane modernizacje i inwestycje, zwłaszcza te związane z powiększaniem majątku spółdzielni. Wiele serdecznych słów zostało wypowiedzianych w kierunku Zarządu Spółdzielni oraz jej pracowników, a na zakończenie życzenia aby 2024 rok był równie pomyślny dla Spółdzielni „Składnica” jak ostatnie lata.

wróć do aktualności