Podsumowanie 2018 roku

Na zakończenie 2018 roku Zarząd „Składnicy” spotkał się z kadrą kierowniczą Spółdzielni. Prezes Zarządu Marcin Chronowski w obecności ponad 50-ciu pracowników dokonał podsumowania kończącego się roku, podziękował za solidną i owocną pracę, przedstawił perspektywy działań spółdzielni na 2019 rok. Przy tej okazji uroczyście pożegnano pracownice, które w mijającym roku przeszły na emeryturę, a były to:

  • Teresa Góra – 43 lata pracy, w tym 26 na stanowisku kierownika;
  • Maria Gruca – 42 lata pracy, w tym 35 na stanowisku kierownika;
  • Halina Mól – 42 lata pracy, w tym 32 na stanowisku kierownika.

W podziękowaniu za długoletnią pracę Panie otrzymały od Zarządu okolicznościowe listy gratulacyjne oraz upominki.

Podziękowania i życzenia dla Zarządu o treści: „Na nadchodzący Nowy Rok życzę Zarządowi, żeby spełniały się marzenia – te małe, o których wstydzimy się mówić głośno i te wielkie, które być może teraz wydają się niemożliwe. Życzę także spełnienia w życiu zawodowym, realizacji planów. A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa” w imieniu wszystkich obecnych złożyła Janczyk Zdzisława – Przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego.

wróć do aktualności