Koniec remontu!

Został już zakończony remont elewacji budynków należących do SHP „Składnica” nr 1 i nr 2 w Rynku w Grybowie. Mieści się w nich siedziba zarządu i administracji Spółdzielni a także lokale handlowe: Delikatesy Centrum i sklep kosmetyczno-zabawkowy.

Remont polegał na wymianie i uzupełnieniu zniszczonych tynków i okładzin elewacji, wykonaniu nowej kolorystyki elewacji, estetyzacji wyglądu obiektów poprzez demontaż wszelkich instalacji zewnętrznych i wprowadzeniu w ruraż w grubość tynku; wymianę okuć blacharskich, orynnowanie, naprawę uszkodzonych detali i elementów architektonicznych, gzymsów, wymiana stolarki okiennej itp.
Projekt budowlany obejmujący zakres robót został wykonany przez mgr inż. arch. Przemysława Loesha pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu.
Prace remontowo-budowlane wykonała Firma Malarsko-Tapeciarska Marka Wiktora z Nowego Sącza.

wróć do aktualności