95 lat Spółdzielni

26 września 2007 roku Załoga Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „Składnica” w Grybowie obchodziła jubileusz 95-cio lecia swojej Spółdzielni. Uroczystości jubileuszowe zorganizowane zostały w Gospodarstwie Pasiecznym „Sądecki Bartnik” w Stróżach.
W uroczystosciach – oprócz Rady Nadzorczej i Załogi – udział wzięli zaproszeni goście: Wiceprezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie – Stanisław Śledziewski, Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie – Bogdan Czaplajewicz, Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala Władysław Kania, Biegły Rewident Związku Stanisław Kamiński, Starosta Nowosądecki Jan Golonka, Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Wanatowicz, Burmistrz Miasta Grybowa Piotr Piechnik, Przewodniczący Rady Gminy Antoni Poręba, Proboszcz Parafii w Grybowie Ks. Ryszard Sarota wraz z Ks. Marcinem Krępą, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie Krzysztof Michalik, Przedstawiciele „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego”„Rolnika Spółdzielcy”.

Zaproszenia na Jubileusz przyjęli również: Senator Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisław Kogut, Wicepreze Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala w Nowym Sączu – Teodor Gargas, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu – Bogdan Gołyźniak, Przewodniczący Rady Miasta Grybów – Marek Obrębski, Zastępca Burmistrza Miasta Grybów – Antoni Koszyk. Spółdzielnia uhonorowana została licznymi nagrodami, wśród nich: Certyfikat Warszawskiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz „Złotym Jabłkiem Sądeckim”.

nagrody

 

Za wybitne zasługi w rozwoju spółdzielczości, Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie uchwałą Zarządu z dnia 18 kwietnia 2007r przyznała Odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” następującym działaczom spółdzielczym:

 • Baran Leon – Krużlowa Wyżna
 • Fyda Józef – Siołkowa
 • Główczyk Stanisław – Siołkowa
 • Gruca Stanisław – Kąclowa
 • Kwarciński Wojciech – Grybów Sośnie
 • Motyka Katarzyna – Grybów Biała Wyżna
 • Motyka Wincenty – Grybów Biała Wyżna
 • Radziak Franciszek – Grybów
 • Romański Grzegorz – Grybów
 • Rząca Adam – Grybów
 • Szpila Władysława – Stróże

Uchwałą Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie z dnia 9 lipca 2007r za wieloletnią , wzorową pracę, Odznaką „Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” zostają wyróżnieni następujący pracownicy Spółdzielni „Składnica”:

 • Abram Anna
 • Adamik Zbigniew
 • Broda Grażyna
 • Broda Maria
 • Gołyźniak Stanisława
 • Góra Elżbieta
 • Gucwa Stanisława
 • Gucwa Kazimierz
 • Janusz Aleksandra
 • Karp Lilianna
 • Kiełbasa Stanisława
 • Krok Danuta
 • Kruczek Maria
 • Michalik Barbara
 • Morańda Roman
 • Niepsuj Maria
 • Ogorzałek Elżbieta
 • Ogorzałek Michał
 • Orlewicz Alina
 • Radzik Józef
 • Sędzik Ewa
 • Święs Adam
 • Święs Stanisława
 • Szafrańska Maria
 • Wojtarowicz Maria

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

 

wróć do aktualności