Zebranie Przedstawicieli „Składnicy” oceniło miniony rok

9 kwietnia 2018 roku 28-miu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej „Składnica” w Grybowie dokonało na swoim dorocznym Zebraniu Przedstawicieli, podsumowania działalności Spółdzielni za 2017 rok. Przyjęte zostały sprawozdania: Zarządu, Rady Nadzorczej i informacja biegłego rewidenta. Pomimo znacznie trudniejszych warunków  w jakich przyszło nam działać pozytywnie oceniono  pracę samorządu spółdzielczego i załogi Spółdzielni. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za miniony rok. Delegaci w tajnym głosowaniu dokonali wyboru nowej Rady Nadzorczej na najbliższą  4-ro letnią kadencję. Przewodniczącym Rany Nadzorczej ponownie został Pan Antoni Fyda.

wróć do aktualności