Aktualności

Udział „Składnicy” w uroczystościach Dedykacji Kościoła Parafialnego w Ptaszkowej oraz „Majówce pod Jaworzem”

W uroczystościach uczestniczył Prezes Zarządu Spółdzielni „Składnica” Marcin Chronowski zaproszony przez Duszpasterzy i Parafian z Ptaszkowej. Delegacja Spółdzielni w skład której weszły: Stanisława Święs kierowniczka piekarni-ciastkarni, Małgorzata Rola – referent samorządu i Małgorzata Ptaszkowska – kierowniczka sklepu DC w Ptaszkowej w Darze Ołtarza złożyła „Kosz chleba” na ręce Ordynariusza  Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża.

Należy wspomnieć, że Składnica przez cały czas budowy kościoła przekazywała nieodpłatnie pieczywo na wyżywienie pracowników budowy.

Również podczas popołudniowego festynu „Majówka pod Jaworzem” Składnica miała swój akcent. Ufundowała dwie nagrody główne w loterii fantowej. Były to bony towarowe do realizacji w sklepach SHP „Składnica”.

czytaj więcej »

„Nagrody gwarantowane” dla klientów sklepu SHP „Składnica” – DC

Regulamin akcji marketingowej „Nagrody gwarantowane” dla klientów sklepu SHP „Składnica” – Delikatesy Centrum w Grybowie przy ul. Rynek 1, ul. Grunwaldzka 43, oś. 600-lecia i  Krużlowej Wyżnej.

 1. Akcja marketingowa skierowana jest do wszystkich klientów sklepu „Delikatesy Centrum” w Grybowie przy ul. Rynek 1.,ul. Grunwaldzka 43, oś. 600-lecia i Krużlowe Wyżnej, którzy w okresie trwania akcji dokonują w tymże sklepie zakupów na kwotę minimum 35 zł.
 2. Za zakupy o wartości minimum 35 zł klient otrzymuje 1 punkt.
 3. Zakupy muszą być dokonane jednorazowo (1 paragon) – nie można sumować paragonów.
 4. Jeżeli na 1 paragonie wartość zakupów jest wielokrotnością 35 zł – klient otrzymuje odpowiednią do tej wielokrotności ilość punktów. Punkty można otrzymać wyłącznie za całkowitą wielokrotność kwoty 35 zł, kwota poniżej nie uprawnia do otrzymania punktu.
 5. Klient za zebranie 10 punktów otrzymuje nagrodę gwarantowaną – grill lub patelnię (do wyczerpania zapasów).
 6. W/w nagrody przekazywane będą bezpośrednio w sklepach objętych akcją.
 7. Czas trwania akcji: od 05.2016r. do 10.06.2016r. r.
 8. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za wygrane nagrody.
 9. W akcji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia i dokonała zakupów w sklepach objętych akcją jednorazowo na kwotę min 35 zł oraz zaakceptuje warunki akcji poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na otrzymanym kuponie.
 10. W akcji nie może wziąć udziału osoba prawna lub osoba fizyczna, nabywająca towary w sklepach objętych akcją celem ich dalszej odsprzedaży.
 11. W akcji nie mogą brać udziału pracownicy SHP „Składnica”, ich małżonkowie oraz najbliżsi członkowie rodzin.

 

czytaj więcej »

W SKŁADNICY podsumowano miniony rok!

W poniedziałek 14 marca obradowało Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni „Składnica” w Grybowie.

Delegaci dokonali podsumowania działalności Składnicy w 2015 roku, przyjęto sprawozdania z działalności, wytyczono plan pracy na rok bieżący.

Zarówno Przedstawiciele jak i Biegły Rewident wysoko ocenili osiągnięcia Spółdzielni w roku sprawozdawczym, chwaląc wyniki Zarządu i pracowników. Zebranie Przedstawicieli dokonało podziału nadwyżki bilansowej, znaczną jej część przeznaczono na fundusz zasobowy i zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

P1140046 P1140040 P1140035 P1140023 P1140011 P1140010 P1140001 P1130996 P1130992 P1130991 P1130990 P1130988 P1130985 Podsumowanie roku 2015

czytaj więcej »

„5 gwiazdek – Najlepsza Jakość 2015” dla sklepów „Składnicy”

W ostatnich dniach stycznia br. w Warszawie odbyło się spotkanie Franczyzobiorców, właścicieli sklepów „Delikatesy Centrum” w którym uczestniczyło ponad 1400 osób, w tym Zarząd SHP „Składnica”.

Na „Wielkim Balu Franczyzobiorców” wręczono prestiżowe tytuły „Najlepsza Jakość 2015” z prawem posługiwania się symbolem sklepu 5-cio gwiazdkowego. Tytuł taki otrzymało 2 sklepy DC „Składnicy” tj. Nr 15 w Grybowie i Nr 5 w Krużlowej Wyżnej. Wyróżnienie w imieniu zarządu Spółdzielni odebrał Marian Chronowski.

Zarząd Składnicy na specjalnych, uroczystych spotkaniach pogratulował załogom tych sklepów zaszczytnego wyróżnienia!

 

czytaj więcej »
zobacz więcej aktualności

Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Składnica” swymi korzeniami sięga do 1912 roku, kiedy miejscowi ludzie dobrej woli na czele z księdzem Janek Solakiem założyli „Składnicę Towarową Kółek Rolniczych w Grybowie”.

Jako dzisiejsza SHP „Składnica” prowadzimy aktywną działalność handlową na terenie Miasta Grybowa oraz Gminy Grybów, zatrudniając 161 pracowników oraz 13 uczniów.